Utbrot av covid-19 i ei bedrift

Luftfoto av Osterøy og Sørfjorden, fra sør mot nord.

Foto: Wikimedia Commons

Anita Sørtveit

Kommuneoverlege og sjukeheimslege, Osterøy kommune

Omringa av tre fjordar ligg Osterøy med sine 8100 innbyggjarar. Kommunen grenser til Bergen, Alver og Vaksdal, og det er fastlandsforbindelse gjennom bru og ferje. Osterøy har eit mangfaldig næringsliv med mange små og mellomstore bedrifter, og mange pendlar både til og frå øya på jobb.