Etter 100 år var allting glemt – nesten

Militært akuttsykehus under spanskesyken i Kansas, 1918 eller 1919.

Foto: Wikimedia Commons

Ståle Onsgård Sagabråten

Fastlege ved Nesbyen legesenter og styremedlem i NFA

Under en utenlandsreise i fjor høst plukket jeg opp ei bok med tittelen Pandemic 1918 – The Story of the Deadliest Influenza in History av Cathrine Arnold – en utrolig spennende oppsummering av influensapandemien som i 1918–19 tok livet av mer enn 100 millioner mennesker i det som er beskrevet som en av de største naturkatastrofene i verdenshistorien. Lærdommen fra spanskesyken burde vi ikke så lett glemme. Det gjelder å være forberedt og raskt slå til når en ny pandemi rammer, er forfatterens budskap i bokens avslutningskapittel.