Komplikasjonar heile ti år etter akutt Giardia-infeksjon

Ei doktoravhandling om Giardia-epidemien som var i Bergen i 2004, har synt at fleire av dei som vart sjuke med Giardia-infeksjon i 2004, framleis hadde komplikasjonar så lenge som ti år seinare.

Svartediket sett frå Storevarde. Bergen Sentrum i bakgrunnen.

Foto: Knut-Arne Wensaas

Sverre Litleskare

Fastlegevikar, spesialistkandidat i allmennmedisin, ph.d, forsker II ved Allmennmedisinsk forskningsenhet Norce, Bergen