Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge

Kathy Ainul Møen

Foto: Jarle Møen

Kathy Ainul Møen disputerte 28.11.2019 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Cervical cancer screening among immigrants in Norway: Challenges, possibilities and the effect of an intervention».

Kathy Ainul Møen

ph.d, fastlege, sykehjemslege, NOKLUS Haraldsplass, Diakonale Sykehus, Fyllingsdalen sykehjem og Allmennmedisinsk forskningsenhet NORCE, Bergen