Skabbinfestasjon: En diagnose til å få fnatt av

Salg av permetrin og ivermektin har økt betraktelig de senere årene. I tillegg har det vært en klar økning i bruken av ICPC-diagnosen S72 skabb ved konsultasjoner i primærhelsetjenesten.

Ingrid Lunde Steen

Legemiddelrådgiver, Master i farmasi, RELIS Midt-Norge
Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital

Frode Edvardsen

Spes. allm. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital