En viktig bok

Eli Berg

Målfrid J. Frahm Jensen

Bidrag fra Olav Molven, Ellen Ophaug, Jan Gunnar Kaaresen, Kari Breirem og Jon Wessel-Aas

VARSLING. Med utgangspunkt i helsetjenesten

230 sider

Universitetsforlaget

Oslo 2020

ISBN 978-82-15-03 534-5

Dette er en bok som nok mange vil ha problemer med å legge til side før en er kommet til siste side. Forfatter Målfrid J. Frahm Jensen lar oss få innblikk i to pasienters situasjon som innlagte på en psykiatrisk avdeling. En urimelig og langt fra faglig adekvat tvangsbruk blir utålelig for forfatteren. Hun varsler om situasjonen for de to pasientene.

Målfrid J. Frahm Jensen er hjelpepleier, forfatter og skribent. Hun arbeidet som erfaringskonsulent ved det aktuelle sykehuset da hun varslet om de kritikkverdige forholdene ved avdelingene.

I boken får vi et nært, konkret og fyldig innblikk i hva denne varslingen får å si for de to pasientene, deres pårørende og ikke minst forfatteren selv. Det sto om livet til den ene pasienten underveis, men begge to lever i dag. At forfatteren har «hodet opp og beina ned» etter det hun har gjennomgått av trakassering fra enkelte kollegaer og sine overordnede er beundringsverdig. Det er slett ikke en selvsagt utgang på en farlig kultur – bestående av bakvasking, utfrysing, trusler og motarbeidelse – initiert fra ledernivået på avdelingen, som ikke tolererte at hun sa ifra om den uforsvarlige tvangsbruken.

Underveis i varslingsprosessen kan vi lese at både overordnede «i linjen», Fylkeslegen, Arbeidstilsynet, Sivilombudsmannen og politiet (anmeldelse fra en pårørende) kobles inn fortløpende i håp om at det kan settes en stopper for den både uverdige og til dels farlige behandlingen av pasientene. Etter hvert blir det også maktpåliggende for forfatteren å stille grunnleggende spørsmål ved hvordan en varsler både kan bli tatt på alvor og samtidig bli ivaretatt som et menneske som ønsker å hjelpe pasientene på en human, meningsfull og god måte i helsevesenet.

I andre halvdel av boken kommer andre stemmer til orde fra henholdsvis jus, psykologi og journalistikk. Her går de grundig til verks ved å belyse alt fra eksisterende lovverk, til hvordan nettopp dette lovverket nok ikke fanger opp alle sider av problematikken rundt varsling i Norge i dag. Et varslerombud ville kanskje være en idé?

Det må nevnes at ikke «alle» ville stoppe engasjementet til Målfrid J. Frahm Jensen. Tvert imot. I 2015 mottok hun både Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen for arbeidet sitt.

Boken anbefales.