Nordisk kongress i allmennmedisin i 2021

Nordisk kongress i allmennmedisin 2021 skal foregå i Stavanger. Siden 2013 har den allmennmedisinske forskningsgruppen i Rogaland i samarbeid med de allmennmedisinske instituttene, jobbet med å lage en spennende kongress med et framtidsrettet innhold. Programmet og hovedforelesere begynner å bli klart, og invitasjonene går ut like over sommeren.

Olav Thorsen

Spesialist i allmennmedisin, ph.d, leder hovedkomitéen for Nordisk kongress i allmennmedisin 2021

Svein R. Kjosavik

Spesialist i allmennmedisin, ph.d, hovedkomitéen for Nordisk kongress i allmennmedisin 2021

Gunnar Tschudi Bondevik

Professor dr.med., leder vitenskapelig komite Nordisk kongress i allmennmedisin 2021