Nordisk kongress i allmennmedisin i 2021

Nordisk kongress i allmennmedisin 2021 skal foregå i Stavanger. Siden 2013 har den allmennmedisinske forskningsgruppen i Rogaland i samarbeid med de allmennmedisinske instituttene, jobbet med å lage en spennende kongress med et framtidsrettet innhold. Programmet og hovedforelesere begynner å bli klart, og invitasjonene går ut like over sommeren.

Olav Thorsen

Spesialist i allmennmedisin, ph.d, leder hovedkomitéen for Nordisk kongress i allmennmedisin 2021

Svein R. Kjosavik

Spesialist i allmennmedisin, ph.d, hovedkomitéen for Nordisk kongress i allmennmedisin 2021

Gunnar Tschudi Bondevik

Professor dr.med., leder vitenskapelig komite Nordisk kongress i allmennmedisin 2021

Nordisk kongress i allmennmedisin arrangeres annethvert år av allmennlegeforeningene i de fem nordiske landene (Norge, Finland, Sverige, Island og Danmark). Siste gang kongressen ble arrangert i Norge, var i 2011 i Tromsø. De som var med på dette arrangementet, husker det med stor glede og faglig utbytte, et fantastisk arrangement i strålende sol døgnet rundt, i sommertemperaturer ute og festmiddag på fiskebruk. Temaet var distrikts- og utkantmedisin.

Under den nordiske kongressen i Tampere i 2013, fikk Olav Thorsen og Svein Kjosavik idéen å arrangere neste norske kongress i Stavanger i 2021. Disse to er henholdsvis administrativ- og forskningsleder for forskningsgruppe for allmennmedisin og samhandling (Allforsk) ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Arbeidet med å lage et medisinstudium ved Universitetet i Stavanger var i gang, og det ville da være flott med en internasjonal allmennlegekongress i Stavanger. Denne idéen ble utviklet videre og presentert for ledelsen i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) i juni 2016. På dette møtet deltok Petter Brelin, leder for NFA, Gisle Roksund, leder for den nordiske føderasjonen, Sabine Ruths leder for Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (AFE), Tor Carlsen fra sekretariatet i NFA sammen med Svein Kjosavik og Olav Thorsen. Planene ble godkjent, og arbeidet fortsatte med stadig nye møter med samarbeidspartnere og støttepersoner. Blant disse kan nevnes Destinasjon Stavanger, Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune, Lærdal Medical, Nordic Edge og Næringsforeningen i Stavanger. Hotellrom ble reservert, Stavanger Forum ble konferansesenter og Stavanger konserthus ble valgt til åpnings- og avslutningsseremoni.

I 2018 fikk kongressen en hovedkomité (Organizing/host committee) med følgende medlemmer: Olav Thorsen (leder), Svein Kjosavik, Stefán Hjørleifsson, Line Cecilie Christiansen, Hans Petter Torvig, Anne Mathilde Hanstad, Geir Sverre Braut, Tord Haaland, Svein Steinert, Ingvild Vatten Alsnes, Maria Skeie Meltveit og Kristin Akerjordet (dekan ved UiS). Fra de fire medisinske fakultetene ble medlemmene til vitenskapelig komité (Scientific committee) valgt. Disse er Gunnar Tchudi Bondevik (leder), Øystein Hetlevik, Mette Brekke, Ingvild Vatten Alsnes, Peder Halvorsen, Anette Fosse, Bente Prytz Mjølstad og Sabine Ruths.

En viktig oppgave i starten var å finne tittel og tema for kongressen. Etter inspirasjon fra kongressen i Reykjavik i 2018 (From the core) ble tittelen On the edge – general practice for future generations valgt, med tydelig referanse til Preikestolen (se logo). Tittelen på kongressen assosierer både fremtiden og kanten av stupet. Rammen rundt kongressen vil være framtidsperspektivet som allmennlege, bruken av moderne teknologi og kommunikasjons-verktøy – fordeler og farer. Mye av dette vil kunne presenteres av lokale utstillere, med simuleringstrening og nyvinninger innen kommunikasjon og utstyr.

Blant hovedforeleserne (keynote speakers) har vi fått professor Linn O. Getz, NTNU (Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Universitet) («ON THE EDGE – Jumping off and flying high), professor Deborah Swinglehurst, Queen Mary University, London, Henrik Vogt, NTNU/UiO, Morten Munkvik, UiS («The technological reshaping of general practice»), professor Christopher Dowrick, University of Liverpool («Mental health problems – a core challenge in general practice?»), Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, University of Copenhagen («The Usual Suspects: Patients’ perceptions of health inequity in general practice»), professor Trisha Greenhalgh, University of Oxford («How new technologies could be used to reduce inequalities – but usually aren’t»), førsteamanuensis Bente Prytz Mjølstad, NTNU («Continuity of care as a core value in general practice; rock solid or on the edge of the cliff?»), professor Steinar Hunskår, UiB («Education for future generations of GPs – what are the challenges?»), professor Niek de Wit, University Medical Center Utrecht, Hans Christian Kjeldsen, redaktør for Lægehåndboken, Danmark («Multidisciplinary primary care teams and task shifts – fragmentation or comprehensiveness?») og professor Tuomas Koskela, University of Tampere, («ON THE EDGE – landing in the digital future»). Det planlegges også emnekurs under kongressen, slik at legene kan samle poeng til spesialistutdanningen.

Vi i hovedkomitéen og vitenskapelig komité ønsker at flest mulig allmennleger kommer til Stavanger i juni 2021 for å oppleve forsommeren der med masse faglig interessant innhold og sosialt og kulturelt påfyll. Sett av dagene allerede nå!