Norsk oftalmologisk forening

Til denne spalten inviteres representanter for de ulike legespesialitetene i Norge. Hva er de opptatt av og hva tenker de om samarbeid og overdiagnostikk? Velkommen til kollegahjørnet, Martin Andreas Ystad, leder i Norsk oftalmologisk forening.

Martin Andreas Ystad

Styremedlem i Norsk oftalmologisk forening. Seksjonsleder ved øyeavdelingen i Tønsberg ved Sykehuset i Vestfold