Til orientering: Håndbok i klinisk kommunikasjon

Harald Sundby

Faggruppen for klinisk kommunikasjon

Njål Flem Mæland

Faggruppen for klinisk kommunikasjon

Norsk Forening for Allmennmedisin har en faggruppe for klinisk kommunikasjon som ble opprettet i 2018. Vi er en gruppe kolleger som ikke overraskende opplever dette fagområdet som interessant og sentralt for utøvelse av god allmennmedisin. Det ser vi for oss at mange andre også gjør, eller vil gjøre. Vi erfarer at det er behov for fagliggjøring og konkretisering av noe som mange regner som «et mykt fag». Derfor har vi nå nylig laget Håndbok i klinisk kommunikasjon. Pasientsentrert metode for allmennleger. Med sine bare 28 sider håper vi kolleger vil finne håndboka overkommelig, nyttig og lettlest. Vi har forsøkt å gjøre noe så komplekst som samtalen til noe den enkelte kan jobbe med å utvikle videre med lett anvendelige grep. Den er illustrert av vår gode samarbeidspartner Marit Moseng. Her kan altså bli servert klinisk kommunikasjon nesten som tegneserie!

Håndboka er fritt tilgjengelig på nettet: Søk opp « på NFAs hjemmeside eller søk på «.

Forfatterne er henholdsvis leder og nestleder i faggruppen, Harald Sundby og Njål Flem Mæland. Begge har lang fartstid som lektorer ved lege-pasient kurset ved NTNU, og håndboka er basert på erfaring opparbeidet i møtet med kommunikasjonshungrige legestudenter på første og andre studieår, samt kommunikasjonsundervisning på mange andre nivåer.

Målgruppen for boka er egentlig alle med interesse for faget, og den kan brukes av studenter, LIS, ALIS, på grunnkurs og i etterutdanning. Den er også mulig å bruke i veiledningsgrupper og i smågrupper. Vi håper og tror den kan være nyttig for leger i alle slags typer klinisk praksis.

Kort referert fra innholdet – vi tar opp tema som:

  • Historiske linjer fra Sokrates til Kierkegaard til Pendelton

  • Hva viser vitenskapen: Hvorfor vi bør bry oss om kommunikasjon?

  • Hvordan systematiserte kommunikasjonsferdigheter kan hjelpe oss selv og våre pasienter.

  • Gjennomgang av pedagogiske prinsipper – hvordan lærer man kommunikasjon på en effektiv måte?

  • Konkrete innspill og begreper for god kommunikasjon: Kroppsspråk, veiskilting, oppsummering, validering, refleksjon med mer.

  • Pasientsentrerte konsultasjonsmodeller: Hva en konsultasjon bør inneholde, hvordan disponere tiden, forslag til konkrete spørsmål som kan være nøkler til å forstå pasienten.

  • Avslutningsvis: En kortversjon på rim!

Vi har forsøkt å legge vekt på en enkel, tydelig, praktisk og konkret fremstilling. Det er rikelig med referanser til forskningslitteratur.

Boka har allerede fått gode tilbakemeldinger fra dem som har lest den og brukt den. Vi som har skrevet den håper den vil bli brukt og vil gjerne ha tilbakemeldinger med tanke på senere utgaver.