Til orientering: Håndbok i klinisk kommunikasjon

Harald Sundby

Faggruppen for klinisk kommunikasjon

Njål Flem Mæland

Faggruppen for klinisk kommunikasjon

Norsk Forening for Allmennmedisin har en faggruppe for klinisk kommunikasjon som ble opprettet i 2018. Vi er en gruppe kolleger som ikke overraskende opplever dette fagområdet som interessant og sentralt for utøvelse av god allmennmedisin. Det ser vi for oss at mange andre også gjør, eller vil gjøre. Vi erfarer at det er behov for fagliggjøring og konkretisering av noe som mange regner som «et mykt fag». Derfor har vi nå nylig laget Håndbok i klinisk kommunikasjon. Pasientsentrert metode for allmennleger. Med sine bare 28 sider håper vi kolleger vil finne håndboka overkommelig, nyttig og lettlest. Vi har forsøkt å gjøre noe så komplekst som samtalen til noe den enkelte kan jobbe med å utvikle videre med lett anvendelige grep. Den er illustrert av vår gode samarbeidspartner Marit Moseng. Her kan altså bli servert klinisk kommunikasjon nesten som tegneserie!