Fra fastlege til e-helsegründer: Med ønske om en tryggere hverdag

Hvordan er det å gå fra jobben som fastlege til å starte sin egen e-helsebedrift?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Marius Christensen

Spesialist i allmennmedisin. Daglig leder i selskapene Helseapps og IntMed

De fleste av oss er kjent med det økende presset som hviler på fastlegens skuldre, og mange av oss sliter mer og mer med å få arbeidshverdagen til å gå opp. Det sies at de beste løsningene ofte kommer fra dem som vet hvor skoen trykker, de kan lage praktiske løsninger som løser reelle problem. Jeg har tro på at de beste løsningene for å gi fastlegene en bedre hverdag, bør komme fra fastleger selv. Alt for ofte ser vi systemer bli påtvunget oss ovenifra og ned.

I 2007 startet jeg og min kollega Anders Stormo å jobbe i samme legedistrikt i Evenes og Tjelsund. Vi snakket ofte om den tyngende følelsen av å ha det overordnede ansvaret for en hel pasientpopulasjon. Vi registrerte at det kom epikrise på epikrise med krav om oppfølgning av kronikere, og ikke minst skulle egne kontrollopplegg effektueres og sikres kontinuitet.

Fra permsystem…

Det endte med at vi i 2009 lagde oss store papirpermer med rutiner for oppfølgning og prøvetaking for over 600 av våre pasienter slik at vi kunne være sikre på at alle som skulle ha oppfølgning fikk det. Det fantes ingen digital løsning som var i nærheten av å løse det vi selv ønsket oss. Vi ansatte egen helsesekretær i deltidsstilling for å følge opp pasientene med prøvetaking i forkant av timer, utføring av preliminære undersøkelser og enkel journalføring i forkant av timene. Vi ønsket å skape et pasientforberedende system for alle konsultasjoner. Pasientene våre var godt fornøyd, og i deres hverdag ble det en lettelse å vite at fastlegen deres hadde full kontroll på alt som måtte gjøres, til hvilken tid.

Jeg har alltid hatt lyst til å skape noe. Endre hverdagen til det bedre for meg selv og andre. Spørsmålet var hvordan vi kunne ta våre idéer fra et enkelt permsystem til noe som kan hjelpe flere til å få hverdagen til å gå opp. Når du har familie, full fastlegejobb og andre forpliktelser, blir tiden din verdifull.

Samarbeidsparter

I vår mangel på kompetanse har vi måttet finne dette hos andre yrkesgrupper. Når du starter et selskap, må du hente inn personer som fyller de hullene du selv har, og det er etter egen erfaring mange. Vi har tatt stor lærdom av å få innsikt i andre domener, ikke minst har vi blitt ydmyke for hvor mye arbeid som ligger bak et produkt. Det å være gründer kan være en ensom opplevelse. Du risikerer i mange tilfeller både ekteskap og egen helse. Jeg har mange eksempler på dette. Har du tenkt å starte noe, ta med deg andre i prosessen.

Da vi startet Helseapps AS brukte vi det vi hadde til overs av privat økonomi for å betale for utvikling av en prototype. Vi sendte søknad til Skattefunn og Innovasjon Norge gjennom å alliere oss med konsulenter. Bidraget fra Innovasjon Norge og Skattefunn har vært uvurderlig i vårt prosjekt. Vi innså underveis at våre oppsparte midler og offentlige midler ikke ville være tilstrekkelig for å realisere vår visjon, og vi måtte da ut på jakt etter noen som kunne bidra økonomisk. Det å finne investorer er ingen enkel øvelse. Én av hundre lykkes i å hente investor til et oppstartsselskap. I begynnelsen var vi ikke flinke nok til å spisse vårt konsept. Investorer vil ha ting enkelt forklart. Enkel forretningsmodell. Eksempelvis har «Videokonsultasjoner» med pro-
visjon til morselskap for hver legetime slått an hos flere andre leverandører. I Helseapps ønsket vi å ikke bare skape en enkel forretningsmodell, men faktisk å løse hele floken. Det er vanskelig å forklare det til en investor når du har 30–60 minutter på deg.

Investorer

Heldigvis for oss satt det en lege i et av investorpanelene og skjønte hva vi ønsket å endre. I det vi var ferdig med å snakke om våre visjoner sa han: «Jeg har tro på det dere ønsker å skape. Dere virker flinke og samvittighetsfulle.» To uker senere fikk vi tilbakemelding om at vi hadde fått en investor. Kapital er drivstoffet i ethvert selskap. Det å gå fra ettermiddagsjobbing til å jobbe dagtid har enormt å si for framdriften til et selskap. For oss endret det hele hverdagen. Vi kunne jobbe fulltid med det vi ønsket å skape.

For å lage et framtidsrettet produkt ønsket vi også å forankre vårt produkt i Universitetsmiljøer. Vi inngikk samarbeid med både NTNU, Universitetet i Aalborg og i senere tid Universitetet i Almeria (Spania). Den største utfordringen vår har vært avhengigheten av velvilje fra mange andre aktører for å skape det du selv ønsker. Som liten aktør har du svært få forhandlingskort, og deres oppside må være større enn din. Mye av jobben vår har vært å møte mennesker og bygge relasjoner. Dette tar tid. Å få audiens hos journalleverandører var ingen enkel øvelse. Eksempelvis brukte vi to år på å få til et møte med en av de største. Jeg har blitt fortalt at de ukentlig får henvendelser om samarbeid. Der setter de på et filter som krever mye å komme igjennom.

Introduksjon

Løsningen i de fleste tilfeller er å bli introdusert av andre. Det har vist seg å være forløsende for vårt prosjekt. Introduksjon krever nettverk, som igjen tar tid å bygge opp. Du må bygge sten for sten. Når du har laget produktet ditt, skal du selge visjonen din. Siden jeg er fastlege selv, kan jeg si at fastleger er en kundegruppe som alltid ser på nye løsninger med en fornuftig og innebygd skepsis. Det er nok sunt, og det har i aller høyeste grad vært skjerpende for meg.

Det viktigste spørsmålet de fleste sitter med er om det vil kreve mer tid av dem. For tid er noe vi ikke har. Vår visjon har vært å spare tid, så vi får se om dette er noe som andre ser et potensial i. Jeg har gått ifra å være fastlege til å bli en aktør som skal hjelpe andre til å få en bedre hverdag. Det å fortelle andre om hva vi har gjort er faktisk en vanskelig øvelse for meg.

Velferdsprofitør er også et nedsettende begrep som jeg har opplevd andre har brukt om gründere i e-helse. Jeg tror at fastleger noen ganger kan være for harde mot hverandre. Vi må unne hverandre å være flinke og lykkes. Jeg mener at de beste løsninger skal komme fra oss selv. Vi må heie på hverandre.

Alt i alt har håpet om en bedre arbeidshverdag ført meg gjennom en utrolig reise, der jeg har fått tatt lærdom i mye av det som ligger rundt og bak et pasientmøte. Ikke minst har jeg lært at det også finnes en verden utenfor legekontorets fire vegger, som også er viktig for oss. Den skaper rammene for at vi skal kunne håndtere de utfordringer vi møter som fastleger i framtiden.

Interessekonflikt: Medeier og gründer i Helseapps og IntMed som leverer teknologien i ovennevnte tekniske løsninger.