Retningslinjene for multisyke slagpasienter – Umulig å etterleve

Norsk forskning viser at hjerneslagpasienter med sju andre tilleggslidelser bør ha 25 fastlegekonsultasjoner i året, ifølge retningslinjene – bare for å kontrollere at hver og en av tilstandene er stabile. – Umulig, sier legen som er prisbelønt for forskningen sin fra allmennpraksis.

Lisbeth Nilsen

Frilansjournalist

– Jeg sier ikke at virkeligheten er bra nok. Men dette er så godt vi får til med dagens forutsetninger, mener lege Rune Aakvik Pedersen, ph.d-stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU.

Alle foto: Lisbeth Nilsen/AMFF