Kan legestudenter lære akuttmedisin i en kommune?

En skarp, repeterende lyd trenger gjennom rommet fra helseradioen, skjermen blinker rødt for alarm: – Front mot front-kollisjon, flere skadde! Allerede før du trykker inn «svar-knappen», kjenner du pulsering i tinningen. På vei ut i ambulansen gir AMK deg løpende oppdateringer. Hva møter oss? Kan vi gjøre en forskjell? Du kjenner på uro og spenning. Men likevel en følelse av trygghet – fordi du vet at akkurat tilsvarende situasjoner har du og nødetatene øvd på – sammen.

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege og fastlege i Saltdal kommune. Universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT, Norges arktiske universitet