Tannbehandlingsangst og tilrettelagt tannhelsetilbud

Tannbehandlingsangst skaper somatiske og psykologiske belastninger for mange. Fastlegen står i en unik posisjon til å avdekke tannbehandlingsangst og sviktende tannhelse hos sine pasienter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lena Myran

Psykologspesialist i Tverrfaglig team TOO, Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)

lenmy@tkmidt.no

Gry Stafseth

Psykologspesialist i Tverrfaglig team TOO, Viken fylkeskommune

Trine Gjone

Tannlege i Tverrfaglig team TOO, Viken fylkeskommune

Therese Varvin Fredriksen

Psykologspesialist i Tverrfaglig team TOO, Vestfold Telemark fylkeskommune