– Kanskje har fastlegene et blikk på seg selv som en altomfattende instans

Sannsynligheten for å svare bekreftende på at folk med angst vil oppsøke fastlegen sin, var tre ganger så høy blant fastlegene som blant pasientene. Det avdekket fastlegeforsker Torunn Bjerve Eide.

Torunn Bjerve Eide, stipendiat ved Universitetet i Oslo og fastlege ved Majorstuhuset legegruppe i Oslo. Hun la frem sin doktorgradsavhandling 29. november i fjor.

Foto: Lisbeth Hansen

Lisbeth Nilsen

Frilansjournalist