Varselordningen – om uønskede hendelser med svært alvorlig utfall

I 2019 ble det innført varslingsplikt til Statens helsetilsyn for alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Hva betyr dette for kommunehelsetjenesten og fastlegene?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hege Raastad

Spes. i samfunnsmedisin og seniorrådgiver, Statens helsetilsyn