Vi trenger nye modeller og begreper for å beskrive allmennmedisinens kjerneaktiviteter

– Vet vi ikke hva vi gjør, kan vi ikke diskutere hvordan det best kan gjøres, sier Kirsti Malterud. I en nylig publisert artikkel, har hun og danske kolleger satt allmennmedisinsk diagnostikk inn i en teoretisk kunnskapsmodell.

– Artikkelen vår er ment som et utgangspunkt for mer forskning om diagnostikk i allmennmedisin, sier førsteforfatter Kirsti Malterud.

Foto: Lisbeth Nilsen

Lisbeth Nilsen

Frilansjournalist

bethnil17@gmail.com