Ultrakort om farmakogenetikk

Farmakogenetikk er et hjelpemiddel for å dosere legemidler, men er ingen garanti for optimal legemiddelbehandling. Det er vanligere at endret legemiddel-respons skyldes etterlevelse eller interaksjoner med andre legemidler og miljøfaktorer, enn genetisk variasjon.

Illustrasjonsfoto: Colourbox/modifisert

Jan Schjøtt

Overlege, dr.med., RELIS Vest

Jan Anker Jahnsen

Cand. pharm., PhD, RELIS Vest