Hva leser Magnus Hjortdahl?

Hva leser du nå Magnus Hjortdahl, allmennlege og forsker ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)?

Nå leser jeg The Northern Lights: The True Story of the Man Who Unlocked the Secrets of the Aurora Borealis av Lucy Jargo. Det er en fasinerende fortelling om hvordan vitenskapsmannen Kristian Birkeland jaktet på nordlyset med livet som innsats. Han kjemper mot naturen, livsfarlige eksperimenter, det vitenskapelige miljøet og sleipe investorer. Birkeland mister en kollega i stormen på fjellet og setter nesten fyr på Universitetet. Han må konstant slite for å få penger til eksperimenter, han utvikler en elektromagnetisk kanon og drar på ekspedisjoner til Egypt. Og på toppen av alt dette legger han grunnlaget for fremstilling av kalsiumnitrat (kunstgjødsel) og blir nominert til nobelprisen åtte ganger! Det setter livet som forsker i 2020 i perspektiv.

Hvorfor leser du denne boken?

Hvor leser du?

Hvilke bøker vil du helst lese?

Har du en anbefaling til Utpostens lesere?