Bokanmeldelse

Stor og klok bok

Eli Berg

Lars Lien, Ragnhild Dybdahl, Harald Siem, Irma Julardzija, Hege Helene Bakke (red.)
Asylsøkere og flyktninger
Psykisk helse og livsmestring
322 sider
Universitetsforlaget
Oslo 2019
ISBN 978-82-15-03 151-4

Dette er en stor bok, en bok til å bli klokere av både for lek og lærd, for å si det ultrakort.

En bok som jeg gjerne skulle ha lest den gangen de første flyktningene kom til min allmennpraksis på 1980-tallet.

Et hjertesukk, en drøm: Tenk om våre sentrale politikere i dag hadde hatt anledning til å lese denne gjennomgangen av tematikken – ville vi da hatt en mer human flyktningpolitikk, tro? Kanskje det. - Denne boken tar ikke opp politiske spørsmål.

Undertittelen «psykisk helse og livsmestring» står sentralt i presentasjonen. Men boken inneholder et mangfold av refleksjoner rundt dette å måtte flykte fra hjemlandet, bakgrunnen for flukten, hva de forlater, hva de har erfart av grufulle hendelser før flukten – og underveis i den ofte svært farlige reisen mot håpet om en tryggere tilværelse.

Flere av bokens kapitler har korte presentasjoner av flyktningers og asylsøkeres erfaringer – noe som levendegjør stoffet og bidrar til en anelse om det rystende alvoret det handler om for enkeltmennesker. Men det er også fortellinger som varmer midt i de grufulle situasjonene som våre medmennesker har overlevd.

Temaene boken tar opp er bl.a. migrasjonsprosesser, lovverk som skal beskytte mennesker som må flykte, inklusive menneskerettighetenes vesentlige bidrag til ivaretakelse av de mest sårbare blant oss. Flere kapitler tar for seg tematikk som seksuell helse, kjønnslemlestelse, kjønnsbasert vold i krig, og ikke minst viktig: Hva med barnas erfaringer? Felles for flyktninger og asylsøkere i alle aldre er som oftest at de har store traumer i «bagasjen».

Flere kapitler går igjennom hva som skjer når en person på flukt ankommer Norge, inklusive offentlige prosedyrer. Her er det også rikelig med erfaringer som deles med leseren, konkrete råd og beskrivelser av hvordan lykkes med at flyktninger og asylsøkere blir møtt på måter som kan være helende i vid forstand. Her er det MYE å hente både for lokalmiljø, sosial- og helsepersonell, ikke minst for fastleger og psykiatere. Fastlege Trygve Kongshavn i Drammen oppsummerer sine erfaringer med mangeårig arbeid blant mennesker som har måttet forlate «alt».

Egne kapitler gir råd rundt bruk av tolk og om tiltak både i asylmottak og i lokalmiljøet. En gjennomgang av hva som ofte forekommer av helseproblemer er naturligvis solid beskrevet, inklusive smerteproblematikk, psykiske problemer, rus og selvmordsfare.

Boken avsluttes med en beskrivelse av Helsesenteret for papirløse og deres erfaringer med kanskje den aller mest sårbare gruppen av mennesker på flukt.

Kort sagt: Denne boken anbefales på det varmeste. Den er velskrevet – av forfattere med lang erfaring i arbeid blant asylsøkere og flyktninger. God lesning!