Stor og klok bok

Eli Berg

Lars Lien, Ragnhild Dybdahl, Harald Siem, Irma Julardzija, Hege Helene Bakke (red.)
Asylsøkere og flyktninger
Psykisk helse og livsmestring
322 sider
Universitetsforlaget
Oslo 2019
ISBN 978-82-15-03 151-4