Demografisk overgang

I den medisinske historien har hendelser påvirket folkehelsa både positivt og negativt. Vi har i Utpostens serie om medisinsk historie skrevet om dette.

Graf som viser demografisk overgang. I det første stadiet er både fødsels- og dødsratene høye og befolkningsveksten er lav. I neste stadium avtar dødsratene mens fødselsratene opprettholdes og befolkningen øker raskt. Gjennom tredje stadium avtar også fødselsratene og gir en lavere befolkningsvekst. I det fjerde stadium er både fødsels- og dødsratene lave og den naturlige tilvekst er også lav.

Graf: Marianne Tønnessen/SSB

Harald Siem

siemh@online.no