Trotula major, en lærebok om kvinners helse

En kvinnelig lege ved skolen i Salerno, Trotula de’Ruggiero, skrev en lærebok om kvinnesykdommer og fødselshjelp, senere kalt Trotula major. Denne var et sentralt verk om gynekologi og obstetrikk i flere hundre år, hvor blant annet forebygging og prevensjon blir omtalt.

Illustrasjon: Wikimedia Commons

Arild Kjell Aambø

Seniorrådgiver, enhet for migrasjonshelse, Folkehelseinstituttet

ArildKjell.Aambo@fhi.no