Skolen i Salerno og middelhavsdietten

En engelsk konge på vei hjem fra sitt første korstog, ønsket seg en bok med råd om å fremme og bevare god helse. Boka, Regimen sanitatis, ble skrevet av munker ved Scola Medica Salernitana. I boka beskrives blant annet et kosthold nokså likt det som i dag går under betegnelsen middelhavsdiett.

Arild Kjell Aambø

Seniorrådgiver, enhet for migrasjonshelse, Folkehelseinstituttet

ArildKjell.Aambo@fhi.no