Profesjonell autonomi – ein ressurs for leiarskapet eller grus i fastlegeordninga?

Det har vore aukande merksemd kring leiarskap i allmennmedisinen dei siste åra. Både rapportar, helsepolitiske dokument og forsking har understreka kor viktig dette er. Styring av fastlegeordninga har fått mykje merksemd, mens leiarskapet i ordninga ikkje har fått det i same grad.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jan Hana

Fastlege, Leknes legesenter

janhana@online.no