Fra Alma Ata til Astana: Palliasjon tilgjengelig for alle, i alle land, for alle sykdommer

Verdens helseorganisasjon har fremhevet palliasjon som et av fem sentrale områder i den nye Astana-erklæringen om primærhelsetjeneste.

Aart Huurnink

Spesialist i allmennmedisin, overlege palliasjon, kommunalt palliativt team, Stavanger