Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Til tross for flere år med økt innsats innen lindrende behandling i Norge, ser vi fortsatt variasjon i kompetanse og tilgjengelighet av tjenester i ulike deler av helsetjenesten.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bente Ervik

Kompetansesenter for lindrende behandling, Tromsø, Helse Nord RHF