Praktisk informasjon om henvisning til TOO

Det er 52 Tverrfaglige behandlerteam TOO i Norge, som alle er tilknyttet et av tannhelsetjenestens kompetansesentre. Oversikten finner man på www.tooinfo.no