Pasientenes legemiddelliste – en statusrapport

Illustrasjonsfoto: Colourbox/manipulert

Espen Hetty Carlsen

Programleder i Direktoratet for e-helse, Legemiddelprogrammet

Espen.hetty.carlsen@ehelse.no

Helsepersonell på alle omsorgsnivå bruker mye tid på å få oversikt over hvilke legemidler pasientene faktisk bruker. En felles oversikt over pasientens legemidler vil bidra til mindre tidsbruk og økt pasientsikkerhet. Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett jobber sammen med sektoren om prosjektet pasientens legemiddelliste, og skal snart begynne utprøving av den tekniske løsningen. Før dette innføres er det viktige forberedelser alle leger og andre rekvirenter kan gjøre.