Nätvård tycks inte avlasta traditionell primärvård

Skånska patienter som kontaktat nätvårdsföretag hade också fler kontakter med traditionell primärvård, visar en studie. Mer forskning måste genomföras för att komma närmare svaret på frågan om – eller när – nätvården kan ersätta kontakter med den traditionella vården.

En ny studie visar hur antal kontakter med nätvården samvarierar med individers användning av traditionell primärvård i Region Skåne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Lina Maria Ellegård

Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Gustav Kjellsson

Institutionen för nationalekonomi, Göteborgs universitet