Gruppeintervju Plattformpilotene

– Vi føler at vi tar en for laget, sier fastlegene som er ansatt som fageksperter i gigantprosjektet Helseplattformen. Sammen med nesten 200 andre fageksperter skal de sikre at løsningen blir best mulig for brukerne, og ikke et mageplask slik Sundhedsplatformen i Danmark ser ut til å ha blitt.

Foran fra venstre: Cecilie Carlstedt, Marte Walstad. Bak fra venstre: Kristin Bredsen (helsesekretær), Tonje Aune (helsesekretær), Tommy Aune Rehn, Levanger, Torstein Sakshaug, Sørbye/Trondheim), Einar Låstad Kjosevik, Sørbyen/Trondheim, Haldor T. Holien, Namsos, Tore Berg, Ålesund, Nikolai Mæhlum, Ranheim/Trondheim, Karl Ulvan Hilt, Ranheim/Trondheim. Martin Skrove fra Molde var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Trondheim kommunes nettside for prosjektet

Dag-Helge Rønnevik