Dette er en ode

Maria Fitje Hoffmann


Jeg ble utfordret av min tidligere veileder i allmennmedisin, kollega i Asker og nå gode venninne, Torild Berg.