Dette er en ode

Maria Fitje Hoffmann


Jeg ble utfordret av min tidligere veileder i allmennmedisin, kollega i Asker og nå gode venninne, Torild Berg.

Og for en utfordring det ble. Som dyslektiker har språket alltid vært en utfordring for meg, og lyrikk er intet unntak i denne sammenheng.

Som fastlege forholder man seg til pasienter, mange i personlige kriser. Man forholder seg da også til pårørende i sorg. Det ble inspirasjonen til diktet jeg har valgt av lyrikkforfatter, sanger og låtskriver Trygve Skaug. Første gang jeg leste dette var på Verdens forebyggingsdag mot selvmord 10. september i 2018. Diktet ble aktualisert i forbindelse med Ari Behns selvmord:

Dette er en ode

til de gutta

og de jentene som måtte gi tapt

i kampen mot mørket

for de var fine folk

de der helt fremst i frontlinjen

så ble det for mørkt der

og det er for dem vi skal slåss

med lysbrytere festet på knokene

for vi kan ikke ha det sånn

at svarte natta bare skal valse rundt

og ta for seg

Jeg utfordrer min gode venninne og kullkamerat, Anita Sørheim, fastlege i Sandane.