Vakker bok

Eli Berg

Ansvarlig redaktør Heidi B. Grande
Redaksjonskomite Julie proff, Anika proff, Sandra proff, Lisa proff, Marius proff
Psykisk helsevern fra oss som kjenner det
Unge deler erfaringer og gir råd
135 sider
Universitetsforlaget
Oslo 2019
ISBN 978-82-15-03215-3

104 unge i alderen 14–21 år fra hele Norge har bidratt til denne boken. Utgangspunktet er erfaringer fra psykisk helsevern for barn og ungdom, og siktemålet deres er at denne tjenesten har et potensial for forbedringer. Det hele er tilrettelagt av den såkalte Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, konkret av psykiskhelseproffene i samarbeid med redaktøren for denne utgivelsen.

Bokens layout er vakker – med blant annet helsides bilder av noen av bidragsyterne spredt utover i teksten, bilder som forsterker og utdyper det skrevne. Boken er lettlest og pedagogisk oppbygd med følgende hovedoverskrifter:

  • Trygghet betyr alt

  • Gode behandlere

  • Symptomer, diagnoser og medisiner

  • Nyttig hjelp

  • Innleggelse

  • Samarbeid mellom behandler og barn

Under disse overskriftene er tematikken levende beskrevet i underkapitler og med ungdommenes stemme som det helt sentrale:

  • Oppsummerte erfaringer

  • Råd fra ungdommene

  • Sitater fra noen av de unge

Men dette handler jo om BUP og psykiatri – er dette da en bok for allmenn- og samfunnsmedisin? Så absolutt! En ting er å bli bedre kjent med hva våre barn og ungdommer i vår egen praksis kan oppleve når vi henviser til psykiatrien. Men min påstand er at det disse unge forteller om, like gjerne kunne ha handlet om hvordan vi som leger i primærhelsetjenesten ideelt sett skulle forholde oss til enhver pasient vi møter som leger. Kolleger i sykehus vil nok også kunne få en vekker ved å bli påminnet hvordan helt vesentlige sider ved pasientmøter i helsetjenesten kan komme til å bli ofret på travelhetens alter. Eller kanskje enda verre: At vi leger ikke helt har tatt innover oss hvor vesentlig det er at vi genuint bryr oss om og viser i praksis at pasienten angår oss som medmennesker, at vi ser dem, at vi viser en ekte interesse. At det betyr noe for oss at de vi møter føler seg trygge på at vi vil dem vel og er interessert i hva barnet/ungdommen/den voksne har å fortelle fra det bortgjemte og kanskje mest skambelagte i livet deres.

Boken anbefales både til leger og annet helsepersonell, studenter og helsebyråkrater.

På siste side kommer for øvrig bokens hovedkonklusjon:

«Ha hjertet foran og kunnskapen på ryggen».