Nye veiledningsgrupper i samfunnsmedisin

I 2018–2019 ble det startet opp 6 nye veiledningsgrupper for nye spesialistkandidater i samfunnsmedisin. Totalt er det nå 17 slike grupper som er aktive i hele landet, med til sammen rundt 240 kandidater.

Fra venstre (gruppens geografiske base i parentes): Petra Turet Olsen (Ringerrike), Trude Arnesen (Oslo), Rolf Bergseth (Stavanger), Ragnhild Aunsmo (Trøndelag), Dag-Helge Rønnevik (Haugesund), Roman Benz (Stavanger), Trude Bakke (Oslo), Astrid Rutherford (veilederkoordinator), Geir Sverre Braut (Stavanger), Karin Møller (Ringerrike), Sverre Lundevall (veilederkoordinator), Marit Aase Rognerud (Bergen).

Dag-Helge Rønnevik

Veileder for samfunnsmedisinsk gruppe i Haugesund

Etter mange år med få nye samfunnsmedisinske spesialister opplever den samfunnsmedisinske spesialiteten nå et oppsving. Fagforeningen Norsams gode jobb med å etablere et godt kursprogram er en av forklaringene. En annen er at Legeforeningen har klart å rekruttere nye veiledere slik at også den treårige veiledningen kan bli gjennomført.

En viktig del av spesialiseringen, ved siden av å jobbe lenge nok i relevant stilling, er å være med i veiledningsgruppe med andre kandidater i tre år. Det er omtrent samme opplegg som for allmennleger, bare at det strekker seg over lengre tid. De fleste gruppene møtes fem–seks ganger i året og har heldagsmøter som varer fra rundt klokken 1000 til 1600. Kravet er 90 timer veiledning i løpet av tre år, og det anbefales for leger i samfunnsmedisinske stillinger å komme raskt i gang med både veiledningsgruppe og obligatoriske kurs.

For å kunne tilby veiledning til nye spesialistkandidater må det være nok veiledere og veiledningsgrupper. Hvis ikke blir det en flaskehals og et hinder for å få opp antallet samfunnsmedisinske spesialister. I 2018–2019 ble det startet opp seks nye grupper, og totalt er det nå 17 slike grupper på landsbasis med rundt 240 deltakere.

Deltakerne fikk oppleve Haugesund fra sin beste side da de hadde sin andre samling på sensommeren 2019.

Nylig møttes veilederne for de seks nye gruppene i Haugesund til sin andre veiledersamling. For også det å være veileder er noe som må læres! Den første samlingen var på Losby gods utenfor Oslo i februar 2019, mens den tredje og siste er planlagt til Sola i juni neste år («Sola-samlingen» 8. og 9. juni). På samlingen i Haugesund møttes veiledere for de nye gruppene fra Trøndelag, Bergen, Haugesund, Stavanger, Oslo og Ringerike (Nord-Norge har sitt eget opplegg og var ikke representert her). Samlingen strakte seg over to dager i flott sensommervær på hotell Scandic Maritim ved vakre Smedasundet. Astrid Rutherford og Sverre Lundevall, som har lang erfaring som veilederkoordinatorer, koordinerte og ledet det hele.

På disse samlingene blir veilederne introdusert for «kunsten» å veilede, og lærer ulike metoder som kan brukes i gruppene. Eksempler på dette er rollespill, triader, fokusgrupper, reflektert team m.m. Utgangspunktet er veiledningshåndboken som også ligger på internett. Veilederspirene får også tips om hva som skal til for å skape god gruppedynamikk, hvordan håndtere ulike typer deltakere og situasjoner, og knep for å få gode rammer rundt veiledningen. Det er et mål at veiledningen skal standardiseres, slik at ikke den enkelte veileder «driver sin egen pølsebod», slik det ble sagt av en av deltakerne. Men samtidig må gruppene finne sin måte å gjøre det på etter mottoet «fixed rules and flexible strategies».

Å utdannes til å bli veileder er uten direkte kostnader, og arbeidet med selve veiledningen lønnes etter legeforeningens takster. Deltakeravgiften for kandidatene som skal veiledes er 14 000,- fordelt over tre år, og kan søkes refundert over utdanningsfond II. Leger som ønsker å få plass i veiledningsgruppe for samfunnsmedisin kan ta kontakt med Astrid Rutherford. Det samme gjelder ferdige spesialister som kunne tenke seg å starte opp ny gruppe og bli veileder.

Mer informasjon om veiledningsgrupper i samfunnsmedisin finner du her: https://beta.legeforeningen.no/fag/spesialiteter/Samfunnsmedisin/Veiledningsgrupper/

Kontaktperson: Astrid Rutherford

E-post: astrid.rutherford@legeforeningen.no