Nye veiledningsgrupper i samfunnsmedisin

I 2018–2019 ble det startet opp 6 nye veiledningsgrupper for nye spesialistkandidater i samfunnsmedisin. Totalt er det nå 17 slike grupper som er aktive i hele landet, med til sammen rundt 240 kandidater.

Fra venstre (gruppens geografiske base i parentes): Petra Turet Olsen (Ringerrike), Trude Arnesen (Oslo), Rolf Bergseth (Stavanger), Ragnhild Aunsmo (Trøndelag), Dag-Helge Rønnevik (Haugesund), Roman Benz (Stavanger), Trude Bakke (Oslo), Astrid Rutherford (veilederkoordinator), Geir Sverre Braut (Stavanger), Karin Møller (Ringerrike), Sverre Lundevall (veilederkoordinator), Marit Aase Rognerud (Bergen).

Dag-Helge Rønnevik

Veileder for samfunnsmedisinsk gruppe i Haugesund