Godt nytt digitalt arbeidsmiljø

Kjell-Arne Helgebostad

Illustrasjon: Colourbox/modifisert

«Digitalisering er egentlig så forbanna enkelt» uttalte nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre på en konferanse i 2017 (1). Han minnet tilhørerne om at «å digitalisere seg» ikke er noe magisk eller et mål i seg selv, og at det viktigste spørsmålet bør være: «Hvordan skal vi løse oppgavene vi har på en ny og enklere måte?» For tiden pågår flere store IT-prosjekter i helse-Norge, og dette nummeret av Utposten har digitalisering som tema.