Respektfullt om epilepsi

Eli Berg

Karl Otto Nakken

Epilepsi

175 sider
Cappelen Damm Akademisk
Oslo 2019
ISBN 978-82-02-60376-2
illustrasjoner: Halvard Nakken, Kari Toverud

Forfatter Karl Otto Nakken er kliniker og forsker innen nevrologi, tidligere overlege og sjef ved Sentralsykehuset for epilepsi i Sandvika. Denne utgivelsen er den tredje utgaven av boken om epilepsi, men en kortere versjon enn de to foregående. Teksten er omskrevet og forenklet, mens «målsettingen stadig er å formidle den store spennvidden i dette fagfeltet – fra molekylærbiologi til psykososiale utfordringer». Mål-
gruppen er «personer med helsefaglig bakgrunn som i sitt yrke får befatning med epilepsi, men at boken også kan leses med utbytte av personer med epilepsi og deres pårørende, som er uten forkunnskaper om nervesystemet». En «epileptologisk ordliste» bakerst i boken oversetter og utdyper det forfatteren betegner som «medisinsk stammespråk».

Sentrale temaer som forfatteren tar opp er blant annet:

  • Hva er epilepsi?

  • Hvordan arter epilepsi seg?

  • Hva utløser, og hvordan oppstår anfall?

  • Hvordan diagnostiseres epilepsi og aktuelle differensialdiagnoser?

  • Hvilke behandlingsformer finnes?

  • Hvordan er prognosen?

  • Hvordan leve med epilepsi?

Det er en fryd å lese en bok som er så spekket med vitenskapelig kunnskap og kliniske erfaringer og som samtidig fenger og engasjerer leseren. En bok som denne vil kunne være til stor hjelp for leger både i kommunehelsetjenesten og i sykehus. Forfatteren tar naturligvis opp betydningen av samarbeidet som er nødvendig mellom fastlegen, nevrolog/barnelege og i ytterste konsekvens spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika. Som i resten av boken er ikke tematikken her kun i overskrifter à la festtaler, men i stedet jordnære, praktiske råd for en rekke ulike situasjoner som pasienter, pårørende og fastlegen kan komme opp i, og som fordrer nært og godt samarbeid med spesialister i sykehus.

Boken underslår ikke at epilepsi fortsatt er et krevende og svært omfattende fagområde – hvor mye etter hvert er kjent, men hvor det er mange spørsmål som fortsatt savner svar.

Respekten for pasientene med epilepsi og forståelsen for utfordringene som både pasienter og deres pårørende kan møte, går som er rød tråd gjennom boken.

Boken anbefales!