Bokanmeldelse

Engasjerende og lettfattelig om hjernen

Eli Berg

Kaja Nordengen

Hjernen er stjernen
Ditt eneste uerstattelige organ

208 sider
Kagge forlag
Oslo 2019
2. utgave, 12. opplag

Forfatteren er lege i spesialisering og postdoc. i nevrologi ved Ahus, samt førstelektor ved UiO. Denne boken er til nå solgt i ca. 110.000 eksemplarer og er videreformidlet til 20 land. Dette i seg selv antyder betydningen av og begeistringen for boken. Og det med god grunn.

Et ytterligere kvalitetstegn er at forordet i boken er skrevet av ingen ringere enn nobelprisvinner May-Britt Moser. Forfatterens søster, Guro Nordengen (sivilingeniør og IT-konsulent), står for de delikate og instruktive illustrasjonene i boken.

May-Britt Moser skriver at vi sannsynligvis nå «står på terskelen til en kunnskapsrevolusjon om hjernen og samspillet mellom kropp, gener og miljø». Og at «kunnskapen må bringes videre fra fagmiljøene og ut i samfunnet, inn i livene til folk.»… «Å forstå hvordan hjernen vår fungerer og medvirker i alle kroppens prosesser, er å forstå hvem vi er som mennesker og hva vi har kapasitet til».

Og dette er nettopp essensen i denne utgivelsen. Som forfatteren skriver i innledningen:

«I denne boka skal vi utforske hjernens mysterier – alt fra hva som skjer når du er forelsket, til hvor vi finner ‘jeg-et’. Det dukker opp mange interessante spørsmål når vi snakker om hjernen: Hvem er vi? Hva gjør deg til deg? Hva er personlighet? Hva er fri vilje? Hvor starter tanken?»

Boken er mettet med interessant stoff både for lek og lærd. Innholdsfortegnelsen antyder spennvidden i tematikken:

 • Tanke(r)evolusjon

 • Jakten på personligheten

 • Hukommelse og læring

 • Hjernens GPS

 • Den følende hjernen

 • Intelligens

 • Multitasking

 • Kultur og hjernen

 • Å spise med hjernen

 • Dophue

 • Virkelighet versus persepsjon

 • Persepsjon i praksis

 • Veien videre.

Bakerst i boken finner vi en solid referanseliste for hvert kapittel i tillegg til en stikkordsliste.

Boken er – som antydet – skrevet med tanke på å skulle nå ut til befolkningen. Og jeg vil si som mangeårig allmennpraktiker at en slik detaljert beskrivelse av hjernen og dens funksjoner ville jeg kunne hatt mye bruk for og glede av også i arbeidet med pasienter – ingen tvil. Boken er videre skrevet med en slik detaljrikdom og i et så drivende og godt språk at den er vanskelig å legge bort når en først har begynt å lese den. Vi geleides nærmest fra nervecelle til nervecelle og med dagligdagse eksempler på hvilke funksjoner som initieres i de ulike områdene i hjernen – og kroppen for øvrig.

Jeg velger ikke å gå inn på detaljer i boken – det vil uansett bli altfor platt sammenlignet med det å lese originalen. I stedet vil jeg bare med stor ærbødighet gi boken en varm anbefaling. Den er et sterkt faglig bidrag til vår forståelse av hvem vi er som mennesker, og hvordan vi kan hjelpe hverandre på en bedre måte i mange av livets sammenhenger, både som medmennesker og som medisinere. Stor takk til Kaja Nordengen for denne perlen.