Prisvinnere under Nidaroskongressen

AFUs forskningspris

Juan Carlos Aviles Solis

AFUs forskningspris ble under Nidaroskongressen 2019 tildelt: Juan Carlos Aviles Solis, stipendiat ved AFE/ISM/UiT, Norges arktiske universitet, Tromsø, for prosjektet: «Prevalence and diagnostic value of wheezes and crackles in the general population»

På grunnlag av data fra den store, befolkningsbaserte Tromsø-studien og undersøkelser av 4033 personer ved hjelp av stetoskop og lydopptak, vurderte kandidaten kraften av lyder i thorax med henblikk på lydenes diagnostiske treffsikkerhet. Hans funn tillater spørsmålet om stetoskopet fortsatt har en plass som et tilforlatelig redskap i diagnostikk av luftveissykdommer.

Anders Forsdahls pris

Rolf Martin Tande mottar Anders Forsdahls pris av Anette Fosse.

Anders Forsdahls pris ble tildelt Rolf Martin Tande, som har utmerket seg som en klok kombilege for sin befolkning i Masfjorden kommune, og som en god strateg, en bredt forankret entreprenør som får til regionale tjenesteinnovasjoner. Han beskriver sin metode slik; Begynn med å bygge relasjoner gjennom å vise respekt. Legg så til rette for at flere eier problemet og kan finne gode løsninger sammen.

Mest kjent er nok Tande for å ha bygget opp det store, statsstøttede pilotprosjektet vedrørende nye utdanningsstillinger for fastleger, ALIS-Vest. Disse stillingene har vist seg å rekruttere unge leger i både by og land og inkluderer nå kommuner i hele fire fylker på Vestlandet, og har fått et søsterprosjekt som dekker hele Nord-Norge. 

Anna Luise Kirkengen og Bente Mjølstad delte ut AFUs forskningspris og AMFFs reisestipend.

AMFFs reisestipend

Nilan Shakeel

AMFFs reisestipend i 2019 ble tildelt Nilam Shakeel, for presentasjonen av sitt doktorgradsarbeid: «Depressive symptomer i svangerskap og etter fødsel, betydningen av etnisitet, integrering og fysisk aktivitet».

Prisvinneren har med sitt arbeid bidratt til å belyse betydningen av integrering blant gravide kvinner i en multi-etnisk populasjon i en norsk kontekst.

Dessverre kunne Nilam Shakeel ikke ta imot prisen personlig på Nidaroskongressens festmiddag, fordi hun på det tidspunktet allerede befant seg på vei til Stockholm hvor hun dagen etter skulle presentere sin avhandling på en internasjonal kongress.