Bokanmeldelse

Musikkens kraft

Eli Berg

Are Brean, Geir Olve Skeie
Musikk og hjernen
Om musikkens magiske kraft og fantastiske virkning på hjernen
Cappelen Damm AS
Oslo 2019
250 sider
ISBN 798-82-02-56972-3
Illustrasjoner: Iben Sandemose

Et avsnitt fra bakside-teksten på denne boken fanger essensen av hva dette verket handler om: «Musikalitet er en unik menneskelig egenskap. Musikk gir oss glede og hjelp til å uttrykke følelser uten ord. Musikkens kraft har en enestående evne til å stimulere og endre hjernen vår. Spebarn forstår og reagerer på musikk lenge før de forstår betydningen av ord. Barn som spiller et instrument er smartere og har bedre hukommelse. Mennesker med Parkinsons sykdom som knapt kan gå, kan løpe eller danse når de hører rytmiske sanger. Demente som hører barndommens sanger, kan oppleve klare øyeblikk. Musikkens kraft varer hele livet. Når vi hører musikk og utøver musikk selv, er det et fyrverkeri i hjernen der nervebaner kobles sammen. Det er hjernetrening på høyt nivå.»

Denne boken er delt inn i tre hovedtemaer:

  • Hva hjernen gjør med musikk

  • Hva musikk gjør med hjernen

  • Musikk som medisin

Forfatterne Are Brean og Geir Olve Skeie er begge nevrologer, førstnevnte også kjent som nåværende sjefredaktør i Tidsskrift for den norske legeforening. Begge underviser dessuten på musikkutdannelser i henholdsvis Oslo og Bergen, bare for å nevne noe av det disse to kollegene er engasjert i.

Forfatterne beskriver deler av den nyeste kunnskapen om hjernen vår, hvordan de 80 milliarder nerveceller og ditto gliaceller utgjør et ufattelig nettverk som vi inntil for få år siden forsto lite av. Bare dette fenomenet at hjernen er i stand til å forandre seg – hele livet. Og her kommer blant annet temaet musikk inn. Som de skriver: «Musikk er åpenbart i stand til å aktivere hjernens belønningssystemer. Og som en mulig følge av dette har den en unik evne til å endre hjernen vår. Det finnes nemlig få, om noen, menneskelige aktiviteter som i like stor grad som musikkutøvelse kan få hjernen til å forandre seg».

Boken spenner over et omfattende kunnskapsfelt fra de senere årene om hjernens strukturer og funksjoner – og med en rekke henvisninger til de siste tiårenes forskning. De trigger nysgjerrigheten til leseren ytterligere ved blant annet å vise til historiske kunnskaper om musikken som menneskets følgesvenn gjennom tusener av år, og om hvordan nåtidens Homo sapiens lever i og med musikk. Så vidt man har kunnet finne ut, foreligger det ikke kjennskap til noe menneskelige samfunn i historisk tid hvor ikke musikk har hatt en sentral plass – i både glede og sorg.

Kort sagt: Dette er en velskrevet, opplysende, svært interessant bok, som skulle kunne trigge nysgjerrigheten hos både lek og lærd innen feltet hjernen vår – og ikke minst musikkens sentrale plass i menneskelivet. Forfatterne har evnet å presentere stoffet på en måte som vitner om en velutviklet pedagogisk sans!

Iben Sandemoses illustrasjoner i boken sier mer enn ord – en fryd – og til ettertanke.

God lesning!