U-land og reiser

Eli Berg

Ivar Helle, Gunnar Hasle

Reisemedisin

Råd for helse og sykdom under langtidsopphold i utviklingsland

182 sider

Gyldendal Akademisk

Oslo 2018

5. utgave

Førsteutgaven av denne boka kom i 1983.

Forfatter av de fire første utgavene har vært infeksjonsmedisiner Ivar Helle (1925–2018). Han var en velkjent og inspirerende foreleser og veileder for studenter og leger på Ullevål sykehus i Oslo i en årrekke, spesielt innenfor infeksjons-/tropemedisin. Gunnar Hasle (1954–), også han infeksjonsmedisiner, har hovedansvaret for den aktuelle utgaven av boka.

Av bakside-teksten kan vi lese at denne 5. utgaven

«handler om hvordan man skal unngå å bli syk i land med sykdommer man ikke får i Norge, og der mye er annerledes enn hjemme.»

Boka gir grunnleggende kunnskaper om generelle forholdsregler og om hvordan man forebygger og behandler de viktigste tropesykdommene. Videre poengteres det med bakgrunn i forfatters erfaring at personer med langtidsopphold i dag har de største utfordringene på fritiden: trafikk-ulykker, drukning (dykking), høydesyke og farlige dyr.

Forordene til de ulike utgivelsene er fortsatt med i den 5. utgaven. De gir en summarisk oversikt over endringene i nordmenns trender for utenlandsopphold under enkle forhold, både i Sør-Amerika, Asia og i Afrika. Tidligere var det f.eks. misjonærer som bodde over lengre tid i såkalte u-land, mens det i dag kan være mange ulike grunner til opphold under fjerne himmelstrøk, inklusive turisme.

Uansett bakgrunn for en reise til u-land, så er denne boka vel verdt å lese nøye igjennom, (angivelig trengs ikke mer enn en dags lesing for å komme gjennom teksten!). Boka er skrevet på en måte som gjør at også ikke-medisinere kan ha glede og nytte av den. Og dette har ikke gått på bekostning av den solide fagkunnskapen og erfaringene de to kollegene har opparbeidet seg innen feltet reisemedisin og som de her presenterer. – Videre er det fortløpende henvisninger til nettsteder for videre opplysninger, inklusive Reiseklinikken i Oslo.

Bakerst i boka er det listet opp en oversikt over aktuelle sykdoms-agens henholdsvis på norsk, engelsk, fransk, spansk, samt de latinske faguttrykkene.

Denne utgivelsen dreier seg om et fagfelt som kan angå enhver lege i kommunehelsetjenesten i vårt eget land, enten de selv planlegger å reise ut, eller at de får pasienter på kontoret før og/eller etter utenlandsopphold langt hjemmefra.