Bli opplyst og utfordret

Eli Berg

Jørgen B Bramness

Hva er avhengighet

Universitetsforlaget

Oslo, 2018

160 s. ISBN 978-82-15-03115-6

Jørgen G. Bramness er lege, psykiater og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ved Sykehuset Innlandet og professor ved universitetet i Tromsø. Fra bokens baksidetekst kan vi lese at:

«Alle kan i prinsippet bli avhengige av nesten hva som helst: Facebook, shopping, sjokolade, fallskjermhopping eller rusmidler. Avhengighet handler om tap av kontroll, og vi skammer oss over det.»

Noe kan kalles hverdags-avhengighet. Men hovedfokus i denne boken er det som kalles klinisk avhengighet.

Er så dette en relevant bok for leger i kommunehelsetjenesten?

Universitetsforlaget har i flere år gitt ut interessante bøker i «Hva er»-serien, og dette er en av dem (www.hvaer.no). Bøkene er ment som kondenserte presentasjoner av viktige temaer for en vid leserkrets, for noen en første kontakt med et dagsaktuelt tema, for andre nye perspektiver på allerede kjent stoff.

«Hva er avhengighet» vil jeg mene er en balansert og inspirerende presentasjon av et stort tema, relevant for enhver lege. Her er oppdatert forskningsnytt presentert på en pedagogisk og interessant måte.

Kapitteloverskriftene antyder omfanget av bokens tematikk:

  • Fra religion og moral til sykdom

  • Fenomenet avhengighet

  • Avhengighet som valg?

  • Avhengighetens psykologi

  • Pedagogiske og medisinske forklaringer

  • Skam og behandling

  • Samfunnet, makten og meg.

Her rives leseren med gjennom allmennhetens «kunnskap», via mangfoldet i veier inn i avhengighet og til et forsøk på (foreløpige) forklaringer ut fra dagens viten. En av flere konklusjoner i boken er hvor lite vi faktisk enn så lenge forstår av hvorfor og hvordan noen personer blir avhengige – f.eks. av rusmidler eller spill. Boken er et forsøk på en ærlig gjennomgang av hvor vi står i dag, og hvordan vi ut fra denne kunnskapen kan hjelpe mennesker som sliter.

Noen personer kommer ut av avhengigheten ved egen hjelp, andre strever et helt liv, og noen dør av sin avhengighet. Men flere søker heldigvis hjelp i dag sammenlignet med bare noen tiår tilbake.

Så hva kan vi i kommunehelsetjenesten bidra med i dette problemfeltet? Les og bli både opplyst og utfordret – og kanskje enda litt klokere! God lesning!