Kort om tympanometri

Illustrasjonsfoto: Colourbox / manipulert.

Wenche Fredagsvik

Ledende audiograf, høresentralen, St. Olavs hospital

Haakon Arnesen

Overlege/medisinsk ansvarlig høresentralen, St. Olavs hospital/universitetslektor NTNU

haakon.arnesen@stolav.no

Tympanometri er en målemetode der bevegelser i trommehinnen og mellomøret måles, mens lufttrykket i øregangen varieres. Grafen som produseres viser trommehinnens bevegelighet. Det startes med å kjøre inn et overtrykk i øregangen for å presse trommehinnen innover for så å dra den utover igjen med et undertrykk. Når trykket i øregangen er det samme som trykket i mellomøret, er det størst bevegelse i trommehinnen. Det gir en topp på kurven og sier noe om bevegeligheten i trommehinnen.

Tympanometri benyttes for bedømming av mellomørefunksjonen og for vurdering av type hørselstap. Undersøkelsesmetoden stiller ingen spesielle krav til pasienten, men man er avhengig av at proppen som settes i øret tetter helt. Tympanometri benyttes ofte ved testing av små barn.

Selve målingen medfører ikke ubehag for pasienten, men det hender barnet motsetter seg at propp settes i øregangen. Det kan oppleves som en liten dottfornemmelse i øret.

En trommehinne med dårlig bevegelighet (oftest pga. væskedannelse i mellomøret) vil ikke overføre lyder til mellomøret som normalt. Dette kan derfor føre til et hørselstap.

Ved hull i trommehinnen vil kurven bli som en horisontal, rett strek. Det samme skjer dersom mellomøret er væskefylt som ved serøs otitt, eller at øregangen er tett av ørevoks. For å skille mellom dette ser man på verdien for volumet i øregangen.

Eksempel på normalt tympanogram

Teksten er omskrevet fra «Skriv til foreldre med nyoppdaget hørselstap» på Høresentralen, St.Olavs hospital.