Festtale for et sunt liv

Kay Brynjar Hagen

Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år

46 forfattere. Gunnar Tellnes (red.)

Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger

Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet

Utgitt 2018 av:Stiftelsen NAKUHEL Norge, Nasjonalt senter for Natur-Kultur-Helse

UiO Universitetet i Oslo,Institutt for helse og samfunn

isbn: 978-82-997454-3-7

pris: 199,–

Atle og Gunnar Tellnes er brødre (red.anm)

Denne boka er et fint festskrift, en hyllest til den verdige jubilanten, med formål å styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Her er fortellinger om natur, friluftsliv, stedstilhørighet, kystkultur, historie, miljø, permakultur, det grønne skiftet, folkehelse og helsefremmende aktiviteter, samt biografi, innslag av poesi, illustrasjoner og foto. Akademisering av friluftslivsfaget er et viktig punkt, med forankring i økofilosofer som Arne Næss og Sigmund Kvaløy, samt merittene til legenden Nils Faarlund.

Atle Tellnes var den første som tok hovedfag i friluftsliv.

Innleggene konvergerer mot jubilantens interessante biografi og argumenterer for å bygge barns helse gjennom gode livsvilkår. Dette er viktig i en tid med økende kunnskap om helseskade etter negative hendelser i oppveksten. Det er derfor all grunn til å ønske velkommen initiativ som kan øke bevisstheten om at trygg forankring i lokalt miljø og utfoldelse i naturen gir sunnhet.

Boka er ryddig og pent innbundet. Innleggene kan godt leses hver for seg, men sett i sammenheng kommer det store bildet fram. Redaktøren var initiativtaker og første styreleder for stiftelsen Nasjonalt senter for Natur-Kultur-Helse fra 1994.

NaKuHel-konseptet bygger på tidligere distriktslegers og helsesøstres tradisjoner med miljørettet helsevern og forebygging, men er også inspirert av folkehøyskolene, speiderbevegelsen, Norges ungdomslag, Norges naturvernforbund, Framtiden i våre hender og Steinerskolen. Verdien av lokalhistorie, friluftsliv og bærekraftig kosthold står sentralt.

Boka vil være spennende og interessant lesing for alle med bred interesse for «stedets sunnhetstilstand, og hva derpå kan ha innflytelse», som det sto i sunnhetsloven av 1860, tolket i sin videste forstand.

Så kan det selvsagt innvendes at boka omfatter for mye, har for store ambisjoner, kan leses som et skriv av og for «menigheten», er for lite kritisk-analytisk.

Et eksempel er beskrivelsen av en vakker løsning. Den er kjennetegnet ved at du selv har glede av den, at andre har glede av den og at den samtidig er en fordel for samfunnet – etter vanlige, etiske og moralske oppfatninger.

Dette kan nok bli i vakreste laget og påkalle trangen til å problematisere.

Akademisk forankring må åpne for akademiske diskurs, den akademiske ytringsfriheten. De mange fagområdene som berøres i denne boka går langt ut over en vanlig samfunnsmedisinsk kontekst og denne anmelderens kompetanse, så her kan andre fagmiljø gjerne føle seg kallet.

Men festskrift-formatet tillater å male med bred pensel, ta for seg det store bildet, ha visjoner, både for klima, miljø, natur, kultur og helse, uten mange kontradiksjoner.

Det brede konseptet folkehelse har fått et verdifullt tilskudd og en ny referanse. Mange vil finne interessante og inspirerende innslag i denne boka. Sunnhet har sammenheng med å føle tilhørighet, både i naturen vi lever i, det kulturelle mangfoldet, fellesskapet og vår plass i historien.

Den beste oppsummeringen gis av lege og tidligere helseminister Werner Christie:

«Vi bør sammen dyrke et aktivt og omsorgsfullt forhold til naturen og havet gjennom friluftsliv og fritidsaktiviteter som lar oss erfare naturens egenverdi. Da først kan vi også selv finne tilbake til det beste i vår egen natur som mennesker.»