Frie foredrag

Diabetes hos sørasiater, utfordringer og muligheter. En kohortstudie av pasienter fra Sør-Asia med type 2 diabetes i allmennpraksis

Noreen Yahya

Allmennmedisinsk forskningsenhet, Universitetet i Oslo

Anh Thi Tran

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Bakgrunn

En av landets største innvandrerpopulasjoner er personer med opprinnelse fra India, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka, en region kalt Sør-Asia. Denne populasjonen har høyere forekomst av type 2 diabetes enn den generelle norske befolkningen. De får sykdommen 10–15 år tidligere og har ikke optimal glykemisk kontroll selv om de får forskrevet flere medikamenter mot diabetes enn nordmenn.

Målet med denne studien er som følger:

Gjennomføre en kohortstudie i allmennpraksis i fem år og undersøke om regelmessige diabeteskontroller har betydning for blodsukkerkontroll og forebygging av komplikasjoner hos sørasiater.

Identifisere utfordringer hos allmennleger for optimal diabetesbehandling hos sørasiater. Vil pedagogisk intervensjon bedre behandlingskvaliteten?

Undersøke oppfatninger om diabetes hos sørasiater, og kartlegge muligheter for, og barrierer mot, helsefremmende adferd.

Metode

Design: Prospektiv kohortstudie fra 2019 til 2023.

Setting: Allmennpraksis.

Metode: Kvantitativ og kvalitativ.

Materiale: 200–300 sørasiater med type 2 diabetes.

Intervensjon: Månedlige fagmøter med endokrinolog for deltakende fastleger.

Hovedutfall: Nivå og endring i HbA1c.

Sekundære utfall: Nivå og endring av blodtrykk, lipider, albuminuri, medikamentell behandling, mikro-/makrovaskulære komplikasjoner.

Konklusjon

Vi planlegger tre artikler:

  • 1. Utfordringer hos fastlegen for optimal behandling av type 2 diabetes hos sørasiater.

  • 2. Vil pedagogisk intervensjon av fastlegen føre til bedring i HbA1c, blodtrykk og lipider hos sørasiater?

  • 3. Barrierer mot etterlevelse av livsstilsråd og medikamentell behandling hos sørasiater med type 2 diabetes.