Frie foredrag

Har metenamin effekt hos kvinner med residiverende urinveisinfeksjoner?

Linda Rui

Antibiotikasenteret for primærmedisin, Avd. for allmennmedisin, HELSAM, UiO

Svein Gjelstad

Antibiotikasenteret for primærmedisin, Avd. for allmennmedisin, HELSAM, UiO

Morten Lindbæk

Antibiotikasenteret for primærmedisin, Avd. for allmennmedisin, HELSAM, UiO

Bakgrunn

Antibiotikaresistens er et alvorlig, globalt helseproblem som også er økende i Norge. For å reversere denne utviklingen må man finne nye og bedre måter å håndtere infeksjoner på. Å redusere antibiotikabruk, spesielt de bredspektrede midlene, er viktig. Urinveisinfeksjoner er en stor gruppe infeksjoner som det gis antibiotika mot i allmennpraksis. Dette gjelder særlig hos kvinner. I dette prosjektet har man søkt å finne om metenamin har effekt hos denne gruppen pasienter.

Metode

Retrospektivt (ti år) registerstudie med data fra Reseptregisteret. Her ser vi på sammenhengen mellom antibiotika-uthentinger pga. UVI hos kvinner og hvordan dette påvirkes ved bruk av metenamin.

Resultater

Metenamin ser ut til å redusere antall urinveisinfeksjoner hos kvinner med residiverende forekomst av dette.

Konklusjon

Datamaterialet er ikke ferdig analysert.