Frie foredrag

ACUBACK-studien: Akupunktur for akutte korsryggsmerter – en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis

Trygve Skonnord

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Holgeir Skjeie

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo,

Mette Brekke

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Margreth Grotle

Institutt for fysioterapi, OsloMet – Storbyuniversitetet

Atle Klovning

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Arne Fetveit

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Bakgrunn

Ryggsmerter er vanlig og helst ufarlig, men kan ha store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Målet for behandlingen er å raskt kunne gjenoppta normale aktiviteter. Vi har klinisk erfaring med at akupunkturbehandling kan bidra med dette, men dokumentasjonen har vært sparsommelig. Formålet med denne studien var å evaluere om én enkelt behandling med akupunktur kan gi raskere tilfriskning for akutte uspesifikke korsryggsmerter brukt i tillegg til standard ryggbehandling i henhold til nasjonale retningslinjer.

Metode

Voksne i alderen 20–55 år med akutte korsryggsmerter ble randomisert til standard behandling alene eller standard behandling og akupunkturbehandling. Ulike fastleger på totalt elleve legekontorer behandlet de to gruppene. Pasienter med nerverotsaffeksjon, «røde flagg», graviditet, tidligere sykmelding over 14 dager og uførepensjon ble ekskludert.

Primært resultatmål var median tid til tilfriskning (dager). Sekundære mål var smerteintensitet, egenvurdert bedring, ryggspesifikk funksjonell status, sykefravær, medisiner og bivirkninger. Statistiker har vært blindet for behandlingsgruppe.

Pasientene svarte på elektroniske spørreskjemaer på 19 forskjellige tidspunkter fra før behandling til ett år etter. For å lette datainnsamlingen, utviklet vi software som automatiserte epost-utsendelse. Vi gjennomførte en pilotstudie, med påfølgende justering av logistikk og videreutvikling av programmet.

Resultater

Vi har utviklet software som gav dokumentert bedre svarprosent etter innføring av automatiske påminnelser. Av 338 påbegynte samtykkeskjemaer, gjennomførte 171 deltakere intervensjonen og totalt ble 87,4 prosent av spørreskjemaene besvart. Analysene er gjennomført med 86 deltakere i kontrollgruppen og 81 i akupunkturgruppen. Baselinedata viser at gruppene stort sett var like. Hovedresultatene i studien er fortsatt under bearbeiding og blir ikke presentert.