PMU 2018

Helse og håp – på jorden et sted

Ledsaget av kraftfulle toner fra nykomponert musikk for anledningen, erklærte president Marit Hermansen Primærmedisinsk uke 2018 for offisielt åpnet. Før det fikk en fullsatt sal høre Anna Stavdal fortelle om sitt arbeid for å styrke primærhelsetjenesten og allmennmedisin på global basis.

Anna Stavdal holdt årets åpningsinnlegg, mens Marit Hermansen formelt åpnet PMU og Tom Sundar ønsket velkommen.

Dag-Helge Rønnevik

Utpostens redaksjon

Tom Sundar, leder for PMU’s hovedkomité, ønsket mandag 22. oktober velkommen til nok en Primærmedisinsk uke i Oslo. Rundt 1300 deltakere og 350 forelesere/instruktører fordelt på over 40 kurs stod klare på startstreken for en uke med faglig påfyll og kulturelle godbiter.

Siden 1989 har PMU vært en viktig kursarena. Kongressen, som de siste årene har vært arrangert på Radisson Blu Scandinavia Hotel like ved slottet, hadde i år mottoet Helse og håp – på jorden et sted, inspirert av et dikt skrevet av den folkekjære lyrikeren André Bjerke (1918–85). Diktet er en påminnelse om at vår klode er alle menneskers hjem, og at vi bærer med oss og i oss drømmer og håp om tilhørighet, trygghet og et godt liv med god helse. Mottoet har globale, humanistiske og fordelingspolitiske implikasjoner – og dannet en tematisk ramme rundt programmet for kongressen som varte hele uka.

La oss bringe verden hjem til Norge!

Årets åpningsinnlegg stod Anna Stavdal for. Hun er fastlege i Oslo, tidligere leder i Nordisk føderasjon for allmennmedisin og nå president i World Organization of Family Doctors (WONCA) Europe siden 2016. På verdenskongressen i Seoul ble hun nylig valgt som ny president for Wonca World, som har over en halv million allmennleger verden over som medlemmer. Stavdal berørte i sitt innlegg Alma Ata-deklarasjonen og snakket om viktigheten av at vi ser oss selv som en del av et internasjonalt fellesskap. Hvordan kan vi med et globalt blikk utvikle primærhelsetjenesten til beste for pasientene? Og hvilken plass har Norge i internasjonal allmennmedisin, nå som vi i 2018 markerer fagets første 50 år som akademisk disiplin? Dette var spørsmål som Stavdal kom inn på.

Stavdal understrekte at arbeidet for en sterk primærhelsetjeneste er en del av WHO’s bærekraftsmål om bedre helse for alle. Hun trakk linjer til allmennlegenes 7 teser, Alma Ata og solidaritet: «Family doctors are peacemakers because they speak truth to power!».

Solidaritetsperspektivet var helt sentralt også for hennes valgkampanje for å bli ny president i Wonca World, og vil ligge til grunn for hennes arbeid når hun trer inn i rollen i 2020. Spesielt viktig for Stavdal er det å få publisitet rundt allmennmedisin og være en premissleverandør inn mot beslutningstakere. Oppsummert var dette de viktigste punktene Stavdal trakk fram fra sitt valgkampprogram:

  1. Øke allmennmedisinens anerkjennelse

  2. Tilpasse allmennmedisinens kjerneverdier til tiden vi lever i

  3. Utvikle allmennmedisinsk forskning og undervisning

  4. Internasjonalt samarbeid for å bygge en sterk primærhelsetjeneste

  5. Integrasjon av allmennmedisin og primærhelsetjenesten med folkehelse (public health)

  6. Sikre gode løsninger for både by og land

  7. Involvere yngre leger mer.

Som det stod på en flyer: «A vote for Anna Stavdal means a vote for identity, visibility and influence».

Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg har forgreininger direkte inn mot arbeidet til Wonca Europe. Overdiagnostikk og overbehandling berører både punkt to og fem over, og Stavdal skulle samme kveld fly videre til Kasakhstan for å representere Wonca Europe på den globale konferansen om primærhelsetjenesten i regi av WHO og Unicef. Målet for Wonca har vært at den nye Astana-erklæringen skal si noe om nettopp overdiagnostikk og overbehandling. Som PMU-leder Tom Sundar uttrykte det mens applausen la seg: – Takk for at du brakte ikke bare internasjonal allmennmedisin hit til oss, men for at du bringer oss litt i ut i verden også!

President Marit Hermansen

Det er tradisjon at PMU formelt åpnes av presidenten i Legeforeningen. I år var intet unntak, og president Marit Hermansen benyttet anledningen til å gratulere Stavdal før hun oppsummerte hva som er status for fastlegeordningen: For første gang på 17 år ble det i år brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og staten. En har nå kommet videre, og det er etablert tre ulike arbeidsgrupper sammen med KS og staten. Men det er fortsatt en skjør situasjon, opplyste Hermansen. Store endringer skjer ikke over natta, men en kan ikke legge alt på is i påvente av den varslede evalueringen som etter planen skal bli ferdig i 2019 heller. Hermansen fortalte at hun derfor hadde vært opptatt av å få satt i gang tiltak underveis for å holde motet oppe blant fastlegene. Hun takket alle som hadde bidratt med å skrive kronikker i avisene og engasjere seg på andre måter.

– Vi trenger stemmene fra grasrota og vitnesbyrdene for å formidle videre hva vi har som er verdifullt, sa Hermansen, og la til at det er nettopp engasjementet for faget og pasientene hun kjemper for som president. Nå var partene endelig kommet fram til en felles oppfatning av virkeligheten, og Hermansen var optimistisk med tanke på fortsettelsen. Hun trakk fram at Legeforeningen skal ha et tydelig verdistandpunkt om å tilby likeverdige tjenester og være basert på tillit og trygghet, og nevnte også kampanjen Gjør kloke valg som en stor og viktig satsing.

Kultur i fokus

Som vanlig var det et mangfoldig kulturprogram, noe som har vært et varemerke for PMU, og åpningsseremonien startet med vakker sang av Julie Kleive akkompagnert av stjernepianisten Joachim Kwetzinsky. Sistnevnte avsluttet med kraftfulle toner alene på klaveret, før deltakerne ivrig bølget ut i foajeen til alle utstillerne, kaffemaskiner og kjærkomment sosialt samvær.

På jorden et sted

Tro ikke frosten som senker en fred

av sne i ditt hår.

Alltid er det på jorden et sted

tidlig vår.

Tro ikke mørket når lyset går ned

i skumringens fang.

Alltid er det på jorden et sted

soloppgang.

André Bjerke