Røynsle

Torgeir Gilje Lid

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Takk for utfordringen til lyrikkstafetten! Jeg må innrømme at det har blitt lite diktlesning de siste årene, men likevel er det noen dikt som sitter i bevisstheten fra langt tilbake. Noen av dem er skrevet av Rolf Jacobsen eller Olav H. Hauge. Derfor var det bøker av disse to lyrikerne jeg først måtte hente fram da utfordringen kom fra Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana og forskerkollega ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen.

Det fine med sånne utfordringer er at en kommer over andre dikt enn de en lette etter. Diktet jeg har plukket ut har jeg ingen spesiell erindring om fra tidligere, men det traff meg nå.

Jeg utfordrer Kari Ersland, fastlege og kollega ved Nytorget legesenter.

Mange års røynsle med pil og boge

Det er i den svarte prikken

midt i skiva du skal treffa,

nett den, der

skal pili stå og dirra!

Men nett der treffer du ikkje.

Du er nær, nærare,

nei, ikkje nær nok.

So lyt du gå og plukka upp pilene,

gå tilbake, prøva på nytt.

Den svarte prikken tergar deg.

Til du forstår pili

som stend der og dirrar:

Her er òg eit midtpunkt.

Olav H. Hauge