Utposten fikk ny nettside februar 2018

www.utposten.no

Utposten ble utgitt for første gang i 1972. Det har skjedd en rivende teknologisk utvikling siden bladet hadde sin spede begynnelse for mer enn 45 år siden.

Jostein Holte i ferd med å utarbeide de nye nettsidene, mens Morten Hernæs, Utpostens faste grafiker på 07 Media på Aurskog står smilende ved siden av. Foto: Bjørn Olsen, 07 Media

Frem til 1995 var det kun mulig å lese artiklene i Utposten i den trykte utgaven. Det året startet man imidlertid å legge ut artikler enkeltvis på den stadig voksende verdensveven via Institutt for samfunnsmedisins (UiB) internettsider. John Leer var primus motor i dette arbeidet.

Etter hvert fikk Utposten sitt eget domenenavn, og stoffet ble gjort tilgjengelig på nett artikkelvis i pdf-form. Mange av våre lesere har dratt nytte av denne tjenesten opp gjennom årene. Nå er tiden imidlertid inne for å forbedre Utpostens nettsider. Gjennom mange år har 07 Media på Aurskog vært Utpostens grafiske leverandør. Da Tove Rutle fikk presentert mPublish – én av 07 Medias nettløsninger for tidsskrifter – så hun og redaktørene raskt at dette var en god måte å presentere bladets innhold digitalt på.

Utpostens nye nettsider er responsive og tilpasser seg ulike skjermstørrelser, slik som her på nettbrett og mobil. Foto: Jostein Holte, 07 Media

De nye nettsidene, som ble lansert 12. februar i år, gir leserne mulighet til å lese stoffet både enkeltvis. og i tillegg er også bladet tilgjengelig i sin helhet som pdf. Og Utposten fra 1972 kan også leses, da nettsidene også inneholder et fullstendig arkiv av alle bladene helt tilbake til førsteutgaven.