Jubilant

Tove Rutle 70 år

Både nåværende og forhenværende redaktører av Utposten gratulerer redaksjonssekretær Tove Rutle med runde år den 30. november 2017.

Tove Rutle var på hyggelig besøk på 07 Medias trykkeri på Aursmoen i slutten av oktober. Foto: Morten Hernæs, 07 Media

Så mange som 26 av disse 70 årene har Tove Gurine Rutle tilbrakt sammen med skiftende mannskaper (les: redaktører) på Utposten-skuta. Vi som har fått jobbe med henne i årenes løp kan skrive under på at Utposten nærmest er blitt allemannseie blant landets allmenn- og samfunnsmedisinere. Ikke nok med det, bladet har også vunnet status som «alles prosjekt», takket være de mange bidragsyterne som opp gjennom årene – fra starten i 1972 og frem til nå – har levert artikler, fagessayer, kasuistikker – ja, både stort og smått, til redaksjonell bearbeidelse og publisering. Vi vet at vi har leserne med oss når vi sier at det i stor grad er Toves fortjeneste at bladet har levd og virket så lenge som det har.

Seilasen tok til i 1991, da jubilanten ble spurt av Janecke Thesen om å bli med i Utposten-besetningen; den gangen i rollen som annonseselger. To år senere, i januar 1993, begynte hun som redaksjonssekretær på forespørsel fra Helge Worren. Erfaringene fra et spennende yrkesliv som helsesekretær sammen med et glødende engasjement for kursledelse og fagformidling – sammen med ektemannen Olav Rutle (1945–96) – tok hun med seg inn i Utposten. Og det skulle vise seg å være konsoliderende for bladets kontinuitet og fremdrift.

På spørsmål om hva som fortsatt motiverer henne til innsats for Utposten, svarer redaksjonssekretæren: «Redaksjonelt arbeid er lærerikt. Dessuten er det en stor glede å se et konkret resultat av det man jobber med, og jeg får ofte tilbakemeldinger på at Utposten er et godt produkt. Sist, men ikke minst setter jeg stor pris på alle de flotte menneskene jeg får samarbeide med.»

En samlet besetning av redaktører – nåværende og forhenværende avgåtte – stemmer i både bravorop og gratulasjoner til Tove Rutle i anledning 70-årsfeiringen. Hipp hurra!

Redaksjonen