Nidaroskongressen

Nidaroskongressen

– bredt repertoar og høy stemning

Å ankomme Trondheim i både regn og solskinn var nok et lovende signal om variasjonen i Nidaroskongressen, både når det gjaldt det faglige innholdet, det spenstige sosiale programmet og alle forventningsfulle deltakere.

Ingjerd Murvold, den nye lederen av Nidaroskongressen åpnet kongressen og ønsket velkommen. Åpningsforedraget ble holdt av den nye lederen i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren.

Lena Ervik fra Nidaroskomiteen var under oppsikt da hun introduserte prisvinnerne.

Tove Rutle

Utpostens redaksjon

Forventningene ble innfridd allerede ved åpningen mandag 16. oktober. Vi fikk vakker sang og musikk av Silje Lundblad og Fritz Flamo Eidsvaag. Den nye lederen av Nidaroskongressen, Ingjerd Murvold åpnet kongressen og ønsket velkommen. Lederen i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, holdt åpningsforedraget.

Skjemt og alvor

Øren var tydelig på at det er viktig å rekruttere nye leger til allmennpraksis. Tidligere har det vært vanskelig å få allmennleger til Utkant-Norge, men nå sliter man også med å besette stillinger i sentrale strøk. Allmennlegeforeningen vil jobbe for bedre rammebetingelser hvor man kan legge vekt på flere hjemler og kortere pasientlister for fastlegene. Tom Ole Øren oppfordret sine kolleger til å engasjere seg inn mot lokale politikere for at de skal få forståelse for hva en god primærhelsetjeneste og omsorg er, og hvor mye det betyr for befolkningen.

Klaus Sonstad alias Odin Jensenius; sauebonde og EPEK-mann (ekspert på elektrisk kommunikasjon) hadde deretter et glitrende show hvor han presenterte sine sauer og sitt sauehold. Mantra var: «Hver sau er et eget vesen som krever individuell behandling» Hovedbudskapet hans var: «Man må bry sæ nok tel å sjå heile sauen». Det er flott når humor kan berøre og presentere viktige grunnsetninger til bruk på det allmennmedisinske legekontoret.

Fritz Flamo Eidsvaag og Silje Lundblad sto for sang og musikk ved åpningen av kongressen, mens Klaus Sonstad, alias Odin Jensenius, holdt et flott show.

Trønderopprør på kongressen

Tirsdag fikk vi et spenstig, og overraskende innlegg fra representanter for «Trønder-opprøret», en gruppe allmennleger som også er universitetslektorer: Åse Nordberg, Finn Høivik, Børge Nordberg, Harald Sundby og Tor Magne Johnsen. De fem legene pekte på at fastlegeordningen nå står ved et veiskille. Ordningen er overbelastet, og blant annet truet av bemanningssvikt, fragmentering av faget, økt arbeidsmengde og for liten tid til pasientene og pasientrelaterte oppgaver. Skal fastlegeordningen overleve må man raskt ta grep ved å øke rammene for driftstilskudd og flere fastlegestillinger må opprettes.

Eline Marie Christensen

Allmennmedisinen må styrkes som fag i medisinerutdanningen og rekrutteringsstillinger må opprettes, lød budskapet. Trønderopprørerne presiserte – til stor applaus fra salen – at fastlegene i fastlegeordningen har stor kjærlighet til sitt fag og sine pasienter, derfor er dette «opprøret» så viktig.

Torhild Aukan og Gisle Roksund hygger seg under festmiddagen.

Plenumsforelesningen onsdag var ved Harris Lygidakis. Han har sin utdanning fra Medical School of Bologna, og har videreutdannet seg ved University of Florence. Lygidakis er på nåværende tidspunkt sekretær for WONCA Europe. Etter å ha fullført sin opplæring i familiemedisin har han fokusert på forskning i primærhelsetjenesten, med spesiell interesse for e-helse og mobile helseapplikasjoner. Han presenterte et spesielt prosjekt i Rwanda som går ut på oppfølging av diabetespasienter med mobil-apper. Han mener dette vil ha stor betydning for befolkningen, selv om det er mange utfordringer. Blant annet med ustabil strømtilgang i Rwanda og dermed mulighet til å lade mobiltelefoner.

Gisle Roksund og Harald Sundby hadde et fint innslag under festmiddagen.

Nidarosprisen 2017

Fastlege Gisle Roksund fra Siljan i Telemark, introdusert som «mannen med det klare hodet og varme hjertet», holdt et glitrende foredrag og tok oss med på en historisk reise i utviklingen av allmennmedisinen som eget fag. Her har han selv har hatt en fremtredende rolle blant annet som leder av Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), senere Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Gisle Roksund har gjennom fire tiår engasjert seg på vegne av faget, kolleger og pasientene, og har heldigvis fortsatt mye energi.

Særlig har han stor respekt for de menneskene som har store utfordringer i livet. «De bærer på en tung bør, ikke minst fordi ulikhetene i samfunnet øker og de fattige sliter mest», sa Roksund i sitt innlegg.

– Han har et stort hjerte for de svake i samfunnet, sa Torstein Sakshaug i kongresskomiteen da han på vegne av Nidaroskomiteen delte ut prisen til Gisle Roksund: et flott bilde av årets Nidaroskunstner; Marius Martinussen.