Bokanmeldelse

Malin Eberhard-Gran, Spørreskjema som metode for helsefagene, 64s. ill., Universitetsforlaget 2017. Oslo: Pris NOK 199, ISBN 978 – 82 – 15 – 02490 – 5

Eli Berg

Tidligere allmennpraktiker nå 1.am.emeritus UiO

Forske? Jeg? Ja, hvorfor ikke? Mange leger i kommunehelsetjenesten har nok tenkt tanken, men så slått den fra seg. Det virker altfor krevende – jeg har jo ikke tid til det – og hvordan i all verden skulle jeg komme i gang i tilfelle?

Mange spørsmål surrer rundt i hodet når først ideen til å undersøke nærmere et eller flere forhold vi møter i allmenn praksis. Det foreligger hyllemeter med litteratur om forskning, enten en velger å gå en kvalitativ vei eller å gå såkalt kvantitativt til verks. Uansett metodevalg så gjelder det å finne en inngangsport som kjennes overkommelig. Men hvor finner jeg den?

I boken «Spørreskjema som metode» har samfunnsmedisiner og professor i klinisk epidemiologi Malin Eberhard-Gran gitt oss en perle av en introduksjon til temaet kvantitativ forskning. Humoristiske illustrasjoner, pedagogisk og logisk presentasjon av de viktigste begrepene en møter i forskningsfeltet og praktiske råd om muligheter og begrensninger ved utvikling og bruk av spørreskjemaer. Og ikke minst vesentlig: hvilke fallgruver en som (fersk) forsker bør prøve å unngå om en skal lykkes med å få noen svar på det en lurer på i utgangspunktet. Boken egner seg som en aller første introduksjon til det kvantitative forskningsfeltet, enten en velger denne veien eller ser at en kvalitativ tilnærming vil være mer hensiktsmessig for ens egne spørsmålsstillinger.

Også som medisinstudent ville jeg nok blitt svært glad om jeg fikk tak i en bok som denne. Inspirerende og opplysende, kortfattet – og overkommelig i pris.